Mời cô bạn thành một trong những người có đặc ân khi ra mắt « Collection Première » nước hoa, MAISON LAFFONT.

 

MAISON LAFFONT, là một ca ngợi về sự nữ tính nâng cao sự tự do là chính mình, Phong cách Pháp.

Nước hoa độc đáo, mềm mượt và nhẹ nhàng, được thiết kế với sự tôn trọng tuyệt đối đối với bí quyết của Pháp, sẽ được cung cấp cho cô bạn.

 

Để nhận được bản xem trước các mẫu nước hoa, Xin cô bạn vui lòng đăng ký.